FACTS

Samenstelling ZP-bestand in de regio

  • 45%

    9.532 ZP-er werken in de zakelijke dienstverlening, informatie en communicatie, onderwijs en cultuur (met name hoog opgeleide kenniswerkers.

  • 45%

    6.349 ZP-ers werken in de industrie, bouwnijverheid, vervoer, opslag en zorg (m.n. operationele capaciteit)

  • 45%

    3.535 ZP-ers werken in de primaire sector, detailhandel, horeca