Actuele zaken uit het bestuur

ZP Netwerken Regio Zwolle wil de economische slagkracht van ZP’ers binnen de Regio Zwolle verbeteren. Dit doet zij door de georganiseerde ZP-netwerken te verbinden en hen te vertegenwoordigen op regionaal niveau. De kwaliteit en bijdrage van ZP’ers uit de regio moet vanzelfsprekend worden. De stichting werkt onbezoldigd voor de aangesloten ZP-netwerken in de Regio Zwolle en zorgt voor:

– Belangenbehartiging en vertegenwoordiging
Met de stichting hebben de ZP-netwerken een sterkere stem in de Regio Zwolle. ZP’ers vormen een steeds groter wordende groep op de arbeidsmarkt en zijn een economische factor van belang. Dat vraagt om invloed op de zaken die hen aangaan. Er is o.a. contact gelegd met VNO-NCW midden Nederland en MKB regio Zwolle. Ook heeft het bestuur contacten met regio-overstijgende belangenbehartigers, zoals PZO en ZZP Nederland. De leden van de netwerken kunnen zich aansluiten bij deze landelijke ZZP-verenigingen en genieten daarmee de voordelen van het lidmaatschap, zoals korting op de jaarlijkse bijdrage en collectieve inkoop van verzekeringen en dergelijke. Een belangrijk voorbeeld van het effect van ZPN is de samenwerking met de provincie. Bij het opstellen van het MKB-beleid heeft ZPN actief een bijdrage geleverd. Concreet leidde dit tot een speciale paragraaf in het subsidiebeleid voor ZZP’ers.
ZPN organiseerde in maart 2018 de eerste ZPP Graadmeter rondom de verkiezingen en zorgde daarmee voor de succesvolle interactie tussen de lokale politiek en ZP’ers uit Zwolle.
– Verbinding tussen ZP netwerken
De netwerken werken bijvoorbeeld met elkaar samen om programma’s op elkaar af te stemmen. Maar ook om een interessant programma te bieden. De besturen delen veel ervaringen en inspiratie met elkaar tijdens de regionale overleggen.
– Hulp bij het starten of laten groeien van een netwerk
Netwerken die van start willen gaan of die nog jong zijn, krijgen te maken met verschillende groeifasen. Binnen de ZPN is veel ervaring aanwezig die daarbij kan helpen. Maar ook bij organisatorische zaken, zoals statuten en huisregels, kan ZPN helpen.

Actuele zaken waar wij momenteel aan werken
ZPN is bezig met een factsheet, waarin de toegevoegde economische waarde van de ZP’ers in de regio in beeld gebracht wordt. Dit onderzoek wordt geleid door Mária van Oorschot van het Zwolse netwerk ZPZZ in samenwerking met Joost van der Weide van het lectoraat ‘human capital’ van Windesheim.

ZPN heeft de ambitie om het eerste regiodekkende ZP-netwerk van Nederland te worden. Vanessa Holtkuile van ZP Raalte heeft hiervoor een inventarisatie opgesteld. Inmiddels is er ambtelijk overleg geweest met de 6 gemeenten op de NO-Veluwe. In Oldebroek wordt er een eerste bijeenkomst voor ZP’ers georganiseerd. Er zijn meer gemeenten geïnteresseerd. Liesbeth Kingma van ZP Meppel zal met hen in gesprek gaan. Samen met de gemeente wordt gekeken of er behoefte en draagvlak is voor een ZP netwerk in de gemeente. Wanneer dit het geval is ondersteunt ZPN het nieuwe netwerk bij de oprichting. Deze ontwikkeling wordt ook ondersteund door de provincie.

ZPN werkt aan een website waarop alle leden van onze netwerken zichtbaar worden en gemakkelijk te vinden zijn. Een soort Google Maps voor de flexibele schil. Ook ZZP’ers die niet lid zijn van een netwerk kunnen zich hiervoor aanmelden. Zij betalen hiervoor een vergoeding. ZPN zoekt momenteel naar sponsors die regelmatig gebruik maken van de flexibele schil om samen met hen dit portal te realiseren.