Avalonium

Adres
Lijsterbesstraat 4
7731 VG Ommen
Contactgegevens
06 29824677

Over Avalonium

Hulpvragen worden steeds complexer en de versnippering groter, waardoor we steeds vaker achter de feiten aan gaan lopen. Tussen de systeemwereld en leefwereld zit een grote kloof. Veel mensen blijven helaas nog langs de zijlijn staan en kunnen daardoor niet goed meekomen.

Als sociaal verbinder verbind ik maatschappelijke organisaties, initiatieven en inwoners met elkaar, met als doel de inwoner beter de weg te laten vinden in de systeemwereld van regel en wetgeving en bij organisaties begrip creeren voor de leefwereld van de inwoner. Door onbegrip sluit beleid vaak niet goed aan bij de leefwereld en zorgt het ervoor dat er niet goed gebruik wordt gemaakt van bestaande regelingen. Dit heeft een negatief effect op een sociale en sterke samenleving.

Als sociaal verbinder zorg ik voor kortere lijntjes en betere communicatie. Mensen weten elkaar beter te vinden wat bijdraagt aan een vlotte uitvoering en een betere dienstverlening. Ook zal de bedrijfsadministratie op den duur verminderen/ versimpelen.

Met ruim 10 jaar ervaringn in het sociaal domein op het gebied van armoede, schulden en sociale uitsluiting heb ik een goed beeld van de doelgroepen en hoe het op bestuursniveau een uitdaging blijft op er goed op te kunnen anticiperen.

Buiten de lijntjes is meer ruimte