Mkb en ZP’ers versterken elkaar in het Reestdal

Ondernemers Greetje Kroonenburg van Stichting Ondernemend Reestdal en ZP-er Karola Schröder van bureau Schröder zijn projectleiders voor het LEADER project ‘Reestdal, idyllisch beekdal voor fijnproevers’. Mede dankzij hun inzet krijgt het toerisme in dit gebied op de grens van Overijssel en Drenthe de komende jaren een flinke (financiële) boost. Ook stimuleert het tweetal nieuwe toeristische initiatieven door samenwerkingsverbanden te faciliteren tussen ondernemers en culturele instanties.

Greetje, op welke manier zet jij je in voor het Reestdal?
Greetje: In 2008 konden we een voormalige winkel overnemen in het hart van IJhorst. We hadden extra ruimte nodig voor ons administratiekantoor en ICT bedrijf, maar er bleef nog voldoende ruimte over voor een winkelfunctie. Sinds 2000 waren in IJhorst geen winkels meer en ook geen buurthuis. Ik vond het belangrijk om die verbindende functie terug te krijgen, want ik ben hier geboren en getogen en heb een groot hart voor de streek. Zo is KroKoMultiPunt ontstaan. We zijn begonnen met ijs verkopen, gevolgd door groenten, streekproducten en brood. In ons pand zit nu ook een tourist info, Reestdal ICT voor levering, verkoop en reparatie van computerapparatuur en er is een ontmoetingsplek voor workshops en bijeenkomsten. Daarnaast ben ik penningmeester van Ondernemend Reestdal. Binnen deze stichting zetten ondernemers en bestuurlijke organisaties zich in om het toerisme in dit gebied te versterken. Vanuit mijn functie ben ik betrokken bij het LEADER project ‘Reestdal, idyllisch beekdal voor fijnproevers’.”

Wat was de aanleiding om een aanvraag te doen voor dit LEADER project?
Greetje: “Om grotere initiatieven te kunnen realiseren waarvoor subsidie nodig is. Ik merkte al snel dat de procedure vrij complex is. Elke aanvraag moet tot in detail worden beschreven en verantwoord. En de financiering is verdeeld over meerdere schijven; zestig procent uit eigen middelen en veertig procent via subsidie. Daarvan komt twintig procent uit Europa en het overige deel via de provincie en de aanliggende gemeenten. Zeven partijen wilden via LEADER in aanmerking komen voor een bijdrage. Dat was teveel voor mij om alleen te doen. Daarom heb ik Karola van Bureau Schröder gevraagd dit samen met mij op te pakken.”

Waarom Karola?
Greetje: “Ik kende haar al van een vergelijkbaar project; Dorpsplan Plus. Wij hebben een goede klik en kunnen heel fijn samenwerken. Ze heeft veel kennis en ervaring met complexe subsidietrajecten en samen bereiken we een gigantisch netwerk. Dat maakt haar voor ons heel waardevol. Karola kent de omgeving en weet hoe de lijnen lopen. Ik hoefde haar niets meer uit te leggen. Ze kon direct aan de slag.”

Vertel het verder

Hoe hebben jullie de taken verdeeld?
Karola: “Er zijn zeven partijen betrokken bij dit project. Naast Ondernemend Reestdal zijn dat Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Historische Vereniging de Ommerschans, Museum Staphorst en Marketing Oost en Vechtdal Marketing.

Samen met Greetje ben ik projectleider en als mede-penvoerder betrokken bij de subsidieaanvraag. Greetje doet daarnaast nog een groot deel van de financiële administratie. Ik heb samen met Marketing Oost het uitvoeringsplan geschreven, maar  ben verder vooral de aanjager van nieuwe initiatieven. Ik breng mensen bij elkaar, informeer alle partijen over de laatste stand van zaken, zorg dat afspraken worden nagekomen en help bij het organiseren van bijeenkomsten.”

Ruim 99 duizend euro subsidie is in april toegekend. Hoe wordt dit bedrag besteed?
Greetje: “Het geld gaat naar diverse projecten. Museum Staphorst heeft inmiddels het Speulhuus ingericht met vroegere kinderspelletjes. Staatsbosbeheer gaat het Beleefpad in de Zwarte Dennen bij Staphorst upgraden. Landschap Overijssel gebruikt de subsidie voor een landschapsbiografie en het herstellen van de oorspronkelijke natuur in het buitengebied Vledders en Leijer Hooilanden, tussen IJhorst en Staphorst. De Ommerschans wil een digitale audiotour ontwikkelen over deze vroegere Kolonie van Weldadigheid. Marketing Oost heeft van het geld een E-learning programma ontwikkeld waarmee ondernemers in het Reestdal getraind worden in het gastheer- en gastvrouwschap.”   

Wat is de volgende stap na dit project?
Karola: “Het ontwikkelen van toeristische arrangementen. Hoe mooi zou het zijn als je een dag vol wandelen, fietsen of ander vertier kan afsluiten met een gezellig etentje of een overnachting. Er zijn al wel een aantal kleinschalige initiatieven, maar er liggen nog genoeg mogelijkheden om dat uit te breiden.”

Wat is daarvoor nodig?
Karola: “Meer samenwerkingsverbanden faciliteren tussen ondernemers en kijken wat ze nodig hebben. Vanuit mijn aanjaagrol zorg ik dat ondernemers – soms letterlijk – een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen. Zo leren ze elkaar (beter) kennen en kunnen ze elkaar makkelijker aanbevelen bij dagjesmensen. Mede door de coronacrisis voel ik bij sommigen nog wat aarzeling. Nu we langzaam weer terug mogen naar een zo normaal mogelijk leven, is het ook aan mij om mensen bij elkaar te brengen. Dat vind ik leuk. Ik hou ervan ondernemers te enthousiasmeren en motiveren om mee te doen. Als je deelnemers wijst op de meerwaarde van samenwerking voor je eigen bedrijf en je omgeving, wordt de aarzeling minder en krijg je ze sneller bereid om mee te doen.”

Waar moeten initiatieven aan voldoen? 
Karola: “Het Reestdal is een prachtig gebied voor dagjesmensen die houden van wandelen en fietsen. Daarmee onderscheidt het zich van het meer toeristische Vechtdal. Wij mikken op mensen die willen genieten van de rust en het diverse landschap. Nieuwe initiatieven moeten daarop aansluiten zodat het landelijke karakter behouden blijft.” 

dé regionale belangenorganisatie voor zelfstandig professionals