"Ik geniet van het ondernemerschap"

Anieke van Wijnen (28) uit Zwolle koos als business developer in de vrijetijdssector bewust voor het zelfstandig ondernemerschap. Een keus die succesvol uitpakt, want binnen een half jaar start ze een tweede bedrijf en zet ze ook de eerste stappen om haar droom, een eigen duurzame en bijzondere accommodatie, te realiseren.

“Het ondernemerschap kriebelde al tijdens mijn hbo-studie Bedrijfskunde, Economie, Management en Recht op Windesheim,” vertelt Anieke. “Productontwikkeling heb ik altijd al interessant gevonden. Met mijn studievriendin Bianca de Vries spraken we af eerst werkervaring op te doen in loondienst. Veel kennis vergaren, een netwerk opbouwen en dan verder als zelfstandig ondernemer. Zo is het ook gelopen. Ik studeerde af bij MarketingOost op het thema Zorgeloos Vechtdal. Een nieuw programma waarin vrijetijd en zorg samenkomen. De Vechtdalgemeenten en MarketingOost vonden het zo’n waardevol plan dat ik als kartrekker de kans kreeg dit programma verder op te zetten en uit te rollen. Zo heb ik in feite mijn eerste baan gecreëerd.”

Seizoensverlenging Hardenberg
“Na vier jaar loondienst ben ik officieel in augustus 2021 gestart met A NXT Level. Ik zie mezelf als toeristisch regisseur waarin aanbodontwikkeling de rode draad vormt. Ik schuif aan bij projecten waarin een duurzaam en vitaal vrijetijdsaanbod moet worden ontwikkeld binnen een bepaald gebied, of op een bepaald bedrijf. Eén van de eerste projecten waarvoor ik benaderd ben, is Seizoensverlenging Hardenberg. We hebben een voorstel gemaakt vanuit één van mijn vaste opdrachtgevers, Ondernemershuis Vechtdal, in samenwerking met MarketingOost. Doel van dit project is een concrete actieagenda op te stellen om het vrijetijdsseizoen te verlengen en versterken. We zijn gestart met relevante data verzamelen en kijken welke bedrijven in de regio al een aanbod hebben voor het voor- en naseizoen, of bijvoorbeeld een Duitstalige website. Vervolgens gaan we in gesprek met ondernemers en andere belanghebbenden. We brengen ambitie, doelgroepen, activiteiten en de organisatie in kaart. Onderzoeken wat financieel haalbaar is en maken een visualisatie van de praktische actieagenda voor de komende jaren.”

Iconisch aanbod
“Uit de gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd, blijkt dat ondernemers een ‘iconisch’ aanbod missen. Bijvoorbeeld een grote indoorspeelhal, een welnesscentrum of een groot festival. We kunnen ons voorstellen dat het ontwikkelen van iconisch aanbod een belangrijk onderdeel van het actieplan wordt. Mijn collega Carolien Nederlof heeft een groot netwerk binnen internationale vrijetijdsketens en kan in die verkenning al een belangrijke rol spelen. We kijken samen welke partijen, die vallen onder de paraplu van Gastvrij Hardenberg, de ideeën verder kunnen oppakken. Zo tuigen we geen nieuwe clubjes op.”

Vertel het verder

FOTO 2 Anieke (links) met Carolien Nederlof aan het werk voor Gastvrij Hardenberg (Zpn - blogfoto tussen tekst)

Anieke (links) werkt samen met Bianca de Vries aan het project Gastvrij Hardenberg.

Voorsprong voor het Vechtdal
Spijt van haar keuze om voor zichzelf te beginnen, heeft Anieke allerminst. “Ik geniet van het ondernemerschap. Het geeft mij de vrijheid overal mijn werk te kunnen doen. Op locatie, thuis of bijvoorbeeld in Barcelona. Met een laptop kan ik overal aan de slag. Het leuke is dat ik ook mijn eigen teams kan samenstellen met zelfstandig ondernemers of experts die elkaar aanvullen in kennis en kunde. Daarna begint het pionieren. Samen plannen maken en aan de slag. Daar hou ik van. Nu ik als ondernemer werk, ben ik ook betrokken bij projecten in andere regio’s. Daar merk ik dat het Vechtdal toch echt een voorsprong heeft in aanbodontwikkeling. De recreatieondernemers in dit gebied werken al langer intensief samen met gebiedspartijen zoals MarketingOost en Ondernemershuis Vechtdal en dat zie je terug in het aanbod. Daarmee heeft het Vechtdal een voorsprong opgebouwd ten opzichte van regio’s, waar ik ook projecten heb uitgevoerd, in bijvoorbeeld Drenthe en Flevoland. Hier breng ik nieuwe kennis en expertise.”

FOTO 3 Anieke aan het werk in Barcelona (Zpn - blogfoto tussen tekst)

“Het ondernemerschap geeft mij de vrijheid om overal mijn werk te doen, zoals hier in Barcelona.”

Reisgezel
A NXT Level groeit snel, maar toch zag Anieke kans een tweede bedrijf op te starten; Reisgezel. “Dit doe ik samen met Mariska Eshuis, eigenaar van camping de Zandstuve uit Hardenberg. Omdat zij ook actief is als consultant binnen de vrijetijdsbranche, heb ik haar gevraagd samen een E-Learning programma en Workshop Module op te zetten voor Achterhoek Toerisme. Dat beviel zo goed, dat we dachten; ‘waarom doen we dit niet vaker, want hier ligt veel ontwikkelpotentie in onze sector.’

Vanuit dat idee is Reisgezel ontstaan. We zijn net gestart en pakken gezamenlijke projecten op als de kans zich voordoet.” 

Duurzame accommodatie
Maar Anieke’s ambities gaan verder. Samen met haar studievriendin Bianca droomt ze van het ontwikkelen van een eigen duurzame accommodatie, liefst in de regio. Een recreatieplek in het hogere segment waarin ecologie, gastvrijheid en natuurbeleving tot in detail zijn doorgevoerd. Anieke kent de sector, de trends en ontwikkelingen waardoor ze ook kansen in de markt signaleert. De eerste stap om die droom te realiseren, is inmiddels gezet. Anieke en Bianca hebben een aantal prototypen accommodaties laten ontwikkelen door Mbo-architectuur studenten van Deltion.

FOTO 4 Anieke (rechts) met vriendin Bianca de Vries voor tinyhouse (Zpn - blogfoto tussen tekst)

Anieke (links) droomt samen met Bianca van een eigen duurzame accommodatie zoals het gebouw waarvoor ze poseren.

FOTO 5 Deltion - demo tinhyhouse studenten (Zpn - blogfoto tussen tekst)

Deltion studenten architectuur presenteren hun prototypen.

Exploiteren
“Van drie concept-modellen werd ik sowieso al heel enthousiast. Die laten we in een later stadium ook graag door ontwikkelen door Hbo-studenten van Windesheim. We hebben nog een weg te gaan, maar ik verwacht wel dat we binnen nu en vijf jaar zo’n accommodatie kunnen realiseren. Die zullen we in het begin zeker zelf exploiteren, want het is ons eigen project. Maar voor de lange termijn, ga ik dan toch weer op zoek naar nieuwe uitdagingen om op te zetten. Mijn kracht zit toch vooral in het aanjagen en optuigen van initiatieven. Als het staat, is mijn doel bereikt en ga ik mijn kennis weer elders inzetten.”

Wendy Weijdema, manager Strategy & Research, Marketing Oost

Over de samenwerking met Anieke en de kracht van samenwerking tussen ZP’ers en het regionale bedrijfsleven
“Ik heb Anieke leren kennen tijdens haar stage voor Vechtdal Marketing. Ik was toen net manager Strategy & Research en zij benaderde mij om te sparren over het programma Zorgeloos Vechtdal. Samen hebben we een verdiepingsslag gemaakt door belangrijke gesprekspartners erbij te betrekken en een visie ontwikkeld om die gesprekken aan te gaan. Toen merkte ik al haar enthousiasme en energie. Anieke zet prestatiedoelen voor zichzelf en haalt ze. Ik was blij dat ik haar samen met collega Tamara na haar stage kon binnenhalen bij MarketingOost. Natuurlijk schrok ik toen ze meldde dat ze voor zichzelf wilde beginnen, maar ik snapte haar ook heel goed. Ze wilde de wereld ontdekken als ZP’er, maar wel als samenwerkingspartner verbonden blijven aan onze organisatie. Die combinatie was een zoektocht, maar we hebben een vorm voor gevonden die voor beide partijen goed werkt.”

Creatieve broedplaatsen
“MarketingOost leunt op een flexibele schil van zelfstandig professionals die we inschakelen als externe expertise nodig is. Die samenwerking is voor ons essentieel, maar dat geldt voor de hele regio. Vooral in een behoudende provincie als Overijssel mag die samenwerking tussen ZP’ers, bedrijfsleven en overheidsinstanties meer worden aangemoedigd. Overijssel telt verhoudingsgewijs weinig startups. Toch zie ik overal creatieve broedplaatsen ontstaan. Hier ontstaan de creatieve ideeën en dwarsverbanden die we als regio nodig hebben om ons verder te ontwikkelen. Een samenwerking zoals met Anieke helpt ons als organisatie ook om op nieuwe manieren naar knelpunten en uitdagingen te kijken en onze horizon continu te verbreden.”

FOTO 6 Wendy Weijdema Marketing Oost

“Een samenwerking zoals met Anieke helpt Marketing Oost op nieuwe manieren naar knelpunten en uitdagingen te kijken en onze horizon continu te verbreden.”

dé regionale belangenorganisatie voor zelfstandig professionals