Liesbeth Kingma nieuwe kwartiermaker

Liesbeth Kingma gaat namens ZPN aan de slag als kwartiermaker om uitvoering te geven aan de afspraken met de Regio Zwolle. Jullie kennen Liesbeth waarschijnlijk vanuit haar rol als voorzitter van ZP Meppel. Zij neemt daarmee het stokje over van Vanessa Holtkuile (ZP Raalte) die afgelopen periode de eerste stappen heeft gezet (Vanessa bedankt!!), maar het nu niet meer kan combineren met haar drukke werkzaamheden.

Liesbeth zal binnenkort contact opnemen met het bestuur van elke ZP-netwerk om de inventarisatie per gemeente (stand van zaken ZP-netwerken) te actualiseren. Begin september spreken we verder over de inventarisatie met de beleidsadviseurs economie van de 20 gemeenten, met het doel om hen ook aan de slag te zetten, in het belang van de ZP-netwerken. Ondertussen zijn contacten gelegd met diverse gemeenten zoals Oldebroek, Heerde, Hattem, Staphorst waar nu nog geen ZP-netwerk actief is.

Daarnaast wordt door een werkgroep een opleiding / training voorbereid om invulling te geven aan de behoefte vanuit de ZP-netwerken om zich verder te professionaliseren. De training richt zich op de huidige en toekomstige bestuurders van de netwerken, met het doel om deze training naar verwachting eind dit jaar aan te bieden. Hierbij gaat het naast de bestuurlijke aspecten van een vereniging of stichting ook om zaken als ledenwerving, communicatie, contacten met MKB en overheid. We hopen hiermee ook (toekomstige) bestuurders te trekken die kunnen zorgen voor bloeiende ZP-netwerken nu en in de toekomst.