Gevolgen Regeerakkoord

Bert Tol, Bureau voor Arbeidsrecht in Zwolle, publiceerde onlangs nieuws over de effecten die het Regeerakkoord kan hebben voor ZZP’ers. Bedenk daarbij dat de invoeringsdatum 2019 zal zijn voor de meeste onderwerpen, omdat het om wettelijke bepalingen gaat die eerst moeten worden goedgekeurd. 

Kwartiermaker

ZP Netwerken Regio Zwolle is twee jaar geleden vol ambitie opgericht. Nu de basis is gelegd is het tijd om de horizon te verbreden en nieuwe doelen te stellen. Eén van de doelen daarbij is de organisatie toekomstbestendig te organiseren en te professionaliseren. De eerste stap werd vorig jaar al gezet door het benoemen van een Raad van Toezicht. Dit jaar wil het bestuur verdere stappen zetten. Wanneer we de financiering rond krijgen zal er een kwartiermaker aangesteld worden die het bestuur gaat ondersteunen.