Nieuwe secretaris ZPN

Vanaf 26 januari 2017 is Ginette Veldman als nieuwe secretaris van ZP Netwerken actief in het bestuur. Haar voorganger, Frank Pieper uit Hardenberg, kon zijn drukke bedrijf én het voorzitterschap van Vechtdal Professionals niet meer combineren met een bestuursfunctie bij ZPN. Het bestuur van ZPN bedankt Frank voor zijn uitstekende werk in de afgelopen twee jaar!

Provinciale subsidie voor ZP’ers

Met de vaststelling van het nieuwe MKB-beleid medio 2016 geeft de Provincie Overijssel ondernemende ZP-netwerken en ZP’ers prachtige kansen. De provincie steekt hierbij in op onderlinge netwerkvorming, persoonlijke professionalisering en de koppeling grootbedrijf-MKB-ZP’er.