Over ZPN

De flexibele schil rond organisaties groeit en wordt belangrijker voor succesvolle prestaties en innovatie. Om de rol van de ZP’ers in de Regio Zwolle daarin te versterken, is er actie nodig om duidelijk te maken dat de juiste capaciteiten voldoende en makkelijk in de eigen regio te vinden zijn. Een kansrijke omgeving laat talent in de regio blijven en draagt andersom weer bij aan een gunstige vestigingsomgeving voor bedrijven. Zo wordt de economie van de Regio Zwolle sterker.

Stichting ZP Netwerken (ZPN) is een organisatie die de belangen behartigt van aangesloten georganiseerde netwerken en ZP’ers die actief zijn in onze regio. Deze bundeling van krachten van netwerken voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) uit de regio Zwolle is ontstaan uit een initiatief van de Regio Zwolle en de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Kijk voor een overzicht bij Netwerken.

Missie

ZPN is dé belangenorganisatie voor ZP’ers in de Regio Zwolle. Wij richten ons met name op alle ZP-netwerken in de regio en alle ZP’ers die werkzaam zijn in de zakelijke dienstverlening in de regio. De belangrijkste doelen waar wij aan werken zijn:

  • ontmoeting en onderlinge samenwerking van ZP-netwerken en ZP’ers bevorderen
  • zichtbaarheid en vindbaarheid van regionale ZP-netwerken en ZP’ers vergroten
  • kennis delen, leren van elkaar, inspiratiebron
  • aanspreekpunt voor strategische partners
  • spreekbuis van ZP-netwerken en ZP’ers in de regio

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:


Frank Dekkers, bestuurslid, 06 5136 5855
Margriet Twisterling, voorzitter a.i., 06 1442 2577 contact@zpnetwerken.nl
Asselien Fijnvandraat, penningmeester, 06 5392 4939‬

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit:


Ilona Lagas (Ommen)
Theo Versteeg (Steenwijkerland) – voorzitter
Mària van Oorschot (Zwolle)

Ambassadeurs

De doelstellingen en inzet van ZPN worden onderschreven door onze ambassadeurs:


Frank Alfrink – voorzitter bestuur ZZP Nederland
Jacco Vonhof – voorzitter MKB Nederland
Jelle Weever – voorzitter MKB Regio Zwolle
Laurens de Lange – voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle

Contactgegevens

Stichting ZP Netwerken Regio Zwolle
Hortensiastraat 72, 8013 AG  Zwolle
www.zpnetwerken.nl
contact@zpnetwerken.nl

Wat doet ZPN >

ZPN werkt samen met >