Over ZPN

De flexibele schil rond organisaties groeit en wordt belangrijker voor succesvolle prestaties en innovatie. Om de rol van de ZP’ers in de Regio Zwolle daarin te versterken, is er actie nodig om duidelijk te maken dat de juiste capaciteiten voldoende en makkelijk in de eigen regio te vinden zijn. Een kansrijke omgeving laat talent in de regio blijven en draagt andersom weer bij aan een gunstige vestigingsomgeving voor bedrijven. Zo wordt de economie van de Regio Zwolle sterker.

ZP Netwerken (ZPN) is een stichting die de belangen behartigt van aangesloten georganiseerde netwerken in de regio. Deze bundeling van krachten van netwerken voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) uit de regio Zwolle en is ontstaan uit een initiatief van de Regio Zwolle en de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Kijk voor een overzicht bij Netwerken.

Missie

De Stichting wil de economische slagkracht van ZP’ers binnen de Regio Zwolle verbeteren.
Dit doet zij door de georganiseerde ZP netwerken te verbinden en hen te vertegenwoordigen op regionaal niveau. De kwaliteit en bijdrage van ZP’ers uit de regio moet vanzelfsprekend worden.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:


Frank Dekkers, voorzitter, 06 5136 5855
Margriet Twisterling, bestuurslid, 06 1442 2577
Roy Oosten, penningmeester, 06 5359 7276
Anja Mondria, secretaris, 06 1195 5727  contact@zpnetwerken.nl
Wanda Evers, bestuurslid, 06 4975 2757

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit:


Ilona Lagas
Theo Versteeg – voorzitter

Ambassadeurs

De doelstellingen en inzet van ZPN worden onderschreven door onze ambassadeurs:


Frank Alfrink – directeur ZZP Nederland
Jacco Vonhof – voorzitter MKB Nederland
Jelle Weever – voorzitter MKB Regio Zwolle
Laurens de Lange – voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle

Contactgegevens

Stichting ZP Netwerken Regio Zwolle
Hortensiastraat 72
8013 AG  Zwolle
www.zpnetwerken.nl
contact@zpnetwerken.nl

Wat doet ZPN >

ZPN werkt samen met >