Algemene voorwaarden

zpnetwerken.nl is onderdeel van:

Q-info.com B.V. (hierna Q-info.com)
Eekwal 4
8011 LD Zwolle

Kamer van Koophandel-nummer: 86384929
Btw-identificatienummer: NL820843106B01

Inhoud
1. Toepasselijkheid
2. Basisvermelding
3. Complete en topvermelding
4. Actieve bezoekers
5. Inhoud van de vermeldingen
6. Het toevoegen van artikelen
7. Vragen stellen in de vraagbaak
8. Vragen beantwoorden in de vraagbaak
9. Inhoud van de website
10. Totstandkoming zoekresultaten
11. Online marketing diensten


1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen Q-info.com en bedrijven of natuurlijke personen welke een gratis of betaalde bedrijfsvermelding hebben op een van de sites behorende tot zpnetwerken.nl (nader te noemen: klanten) en op bedrijven, natuurlijke personen en particulieren welke actief deelnemen op de site door het plaatsen van (tekstuele) informatie en/of gegevens, bijvoorbeeld door een vraag in te sturen naar de vraagbaak of het inzenden van een artikel of vacature (nader te noemen: actieve bezoekers).

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Er zal kennis worden gegeven van de plek waar de algemene voorwaarden te vinden zijn, ook is het mogelijk om deze digitaal toe te sturen.

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder voorafgaande toestemming van bedrijven of natuurlijke personen welke een gratis of betaalde bedrijfsvermelding hebben. Lees meer over hoe wij met persoonsgegevens omgaan in onze privacyverklaring.


2. Basisvermelding

De overeenkomst voor de basisvermelding en de bijbehorende voorwaarden wordt overeengekomen op het moment dat afnemer zich aanmeldt op de website met zijn of haar e-mailadres. Aan een basisvermelding kunnen geen rechten worden ontleend. Q-info.com heeft het recht een basisvermelding zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen. In een basisvermelding is het niet toegestaan om je eigen of een andere website te vermelden, op welke manier dan ook.

Opzegging is mogelijk via de hiervoor bedoelde knop die te vinden is na het inloggen onder ‘mijn gegevens’ of door contact op te nemen.

Linkvermelding (link bij basisvermelding)
Bij een basisvermelding kan ervoor gekozen worden om een link naar de eigen website te vermelden. Dit kan gedaan worden door voor een linkruil te kiezen of voor een betaalde link te kiezen van 6 euro per jaar. Bij het kiezen voor één van deze opties zal de URL die is ingevuld bij de adresgegevens als button met de tekst ‘website’ naast de adresgegevens op de vermelding weergegeven worden. 

Linkruil (gratis)
Zodra je hier voor kiest, krijg je een e-mail van ons. Hierin vind je de uitleg over het plaatsen van de link. De link moet binnen twee muisklikken bereikbaar zijn vanaf de homepagina van je website. Het is belangrijk om deze link te laten staan, omdat we periodiek zullen controleren of deze nog op je website staat. Let op: wij kunnen je niet helpen met het plaatsen van deze link. Mocht je deze niet zelf kunnen plaatsen, dan raden we je aan om voor onderstaande optie -de betaalde link- te kiezen. Het is belangrijk dat je link verwijst naar jouw eigen bedrijfswebsite. Een social media link, zoals bijvoorbeeld een link naar een Facebook pagina zal niet werken.

Betaalde link (jaarlijks €6)
Bij het kiezen voor een betaalde link, zal na afronding van de betaling de link direct geplaatst worden op het profiel. Je ontvangt direct na het kiezen voor een betaalde link een e-mail met daarin de factuur van ons. Je linkvermelding gaat direct in en loopt minimaal voor de periode van 12 maanden. Opzeggen van de betaalde link kan te allen tijde, door in je beheermenu voor een basisvermelding zonder link te kiezen. Je vermelding wordt dan na afloop van deze periode automatisch teruggezet naar een standaard basisvermelding zonder link.

3. Complete en topvermelding


De overeenkomst bij het overstappen naar een complete of topvermelding komt tot stand op het moment dat de gebruiker een betaalmethode kiest, akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en in dit betaalscherm op voltooien klikt. Het abonnement wordt telkens met 1 jaar verlengd tot wederopzegging. Onze abonnementen zijn samengesteld voor bedrijven. Om de reden zijn dus ook de consumentenregels betreft het herroepingsrecht niet van toepassing. 


Indien er niet tijdig aan de betalingsverplichting voldaan wordt, zal Q-info.com hier altijd minimaal tweemaal op wijzen. Mocht de betaling ondanks deze herinneringen alsnog uitblijven, dan behoudt Q-info.com zich het recht om de inning van de factuur uit te besteden aan haar incassobureau. Eventuele extra kosten die hieruit voorkomen kunnen niet op Q-info.com verhaald worden en komen volledig voor rekening van de klant.

Q-info.com behoudt het recht om de prijzen van complete en topvermeldingen te wijzigen. Het voor jou geldende tarief vervalt op het moment dat je jouw complete- of topvermelding terugzet naar een basisvermelding. Als je opnieuw voor een complete- of topvermelding kiest in de toekomst, betaal je het op dat moment geldende tarief.

Je kunt jouw abonnement op verschillende manieren betalen. Hieronder vind je alle mogelijke betaalopties:

Automatisch incasso:
De betaalde vermelding wordt direct geactiveerd voor de minimale periode van 1 jaar en loopt door tot wederopzegging. Je kunt jouw abonnement te allen tijde wijzigen of opzeggen via het beheermenu of door een e-mail te sturen naar service@zpnetwerken.nl.

iDeal, Creditcard, PayPal:
De betaalde vermelding wordt direct geactiveerd voor de minimale periode van 1 jaar en loopt door tot wederopzegging. Je kunt te allen tijde opzeggen via het beheermenu of door een e-mail te sturen naar service@zpnetwerken.nl.

Factuur per e-mail:
De betaalde vermelding wordt direct geactiveerd voor de minimale periode van 1 jaar en loopt door tot wederopzegging. Het factuurbedrag dient binnen 21 dagen na factuurdatum op onze rekening bijgeschreven te zijn. Je kunt jouw abonnement te allen tijde wijzigen of opzeggen via het beheermenu of door een e-mail te sturen naar service@zpnetwerken.nl.

Factuur per post:
De betaalde vermelding wordt direct geactiveerd voor de minimale periode van 1 jaar en loopt door tot wederopzegging. Het factuurbedrag dient binnen 21 dagen na factuurdatum op onze rekening bijgeschreven te zijn. Je kunt jouw abonnement te allen tijde wijzigen of opzeggen via het beheermenu of door een e-mail te sturen naar service@zpnetwerken.nl. Voor het versturen van een factuur per post zijn administratiekosten (€5,-) van toepassing.

zpnetwerken.nl heeft het recht een betaalde bedrijfsvermelding te weigeren of te verwijderen als deze in strijd met onze regels is. 


4. Actieve bezoekers

Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat eenieder die actief is op deze website, bijvoorbeeld door het stellen van vragen of met het gebruiken van de zoekfunctie, op de hoogte is van de algemene voorwaarden.


5. Inhoud van de vermeldingen

Bij een basisvermelding is het niet toegestaan je eigen of een andere website te vermelden, op welke manier dan ook. Bij constatering wordt een e-mail gestuurd met het verzoek de website te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan wordt de basisvermelding van de website verwijderd.

Het is niet toegestaan in de vermelding op welke wijze dan ook inhoud te plaatsen die kwetsend is op grond van geloofsovertuiging, afkomst of geaardheid.

Het is niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de Nederlandse Wet (inclusief van toepassing zijnde jurisprudentie) of de openbare orde.

Het is niet toegestaan onjuiste adresgegevens of telefoonnummers te gebruiken in de vermelding. Dit houdt ook in dat je geen Nederlandse bedrijven kunt toevoegen aan onze Belgische website, of vice versa. Bedrijven met onjuiste adresgegevens of adressen in andere landen worden niet in de zoekresultaten getoond.

Het is niet toegestaan vermeldingen te plaatsen die pornografische inhoud bevatten. Wij verzoeken alle bedrijven die een vermelding op onze website hebben om teksten en foto's te plaatsen die voor elk publiek geschikt zijn, waarbij tevens geen sprake van dubbele interpretatie kan zijn. Mocht zpnetwerken.nl een passage uit een bedrijfsomschrijving ongepast of aanstootgevend vinden, dan mag zpnetwerken.nl deze tekst aanpassen. In dit geval zal het bedrijf in kwestie hierover per e-mail geïnformeerd worden.


6. Toevoegen van artikelen

Alle geregistreerde bedrijven hebben de mogelijkheid tot het plaatsen van artikelen. Artikelen kunnen na het inloggen op onze website worden toegevoegd via het beheermenu. Bezoekers die een artikel willen insturen dienen dit te doen naar service@Q-info.com.nl.

Het is niet toegestaan bij een gratis artikel een website, je producten of andere bedrijfsinformatie op te nemen.

Het promoten van een bedrijfsnaam, een van je diensten of producten, evenementen of andere bedrijfsinformatie is wel toegestaan bij een betaald artikel, ook wel advertorial genoemd.

Het artikel moet objectief en feitelijk juist zijn. Is het artikel niet zelfgeschreven dan moet de bronvermelding en/of de naam van de auteur erbij geplaatst worden.

Indien je een foto gebruikt bij je artikel geef je met het insturen hiervan aan dat deze foto onder jouw intellectueel eigendom valt. Mocht blijken dat je een foto gebruikt van een andere fotograaf van wie je geen toestemming hebt om deze foto te gebruiken dan zullen alle gevolgen hiervan (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: boetes, rechtszaken, administratiekosten) voor jou zijn.

Daarnaast mag er geen sprake van duplicate content zijn. Met andere woorden: het artikel mag nog niet elders op internet geplaatst zijn. Artikelen die duplicate content bevatten zullen afgewezen worden door onze webredactie.

De redactie behoudt zich het recht een artikel te redigeren of te weigeren. Wordt jouw artikel geweigerd, dan krijg je hier bericht van en kun je het artikel aanpassen en opnieuw insturen.

Met het plaatsen van een artikelen geef je toestemming aan Q-info.com om deze artikelen te gebruiken in de nieuwsbrief.

7. Vragen stellen in de vraagbaak

Alle bezoekers van zpnetwerken.nl hebben de mogelijkheid om hun vraag te stellen in de vraagbaak. De vraagsteller verklaart bij het stellen van de vraag op de hoogte te zijn van de voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.

Houd het taalgebruik altijd netjes. Vragen die gesteld worden met te veel taal- en spelfouten of die volledig in capslock zijn geschreven worden verwijderd.

Iedere vorm van discriminatie waaronder, maar niet beperkt tot, racisme, antisemitisme, of discriminatie op basis van een geaardheid of handicap, is niet toegestaan.

Plaats nooit privé-informatie van anderen in de vraagbaak (denk hierbij o.a. aan: volledige namen, telefoonnummers en (e-mail)adressen). Plaats ook geen vraag met daarin een link naar een eerder gestelde vraag.

Plaats dezelfde vraag niet twee (of meer) keer. Het kan voorkomen dat er niet direct een antwoord op komt, bedrijven beantwoorden vragen op vrijwillige basis.
 

Het is niet toegestaan vragen te plaatsen die niks met hoofdthema van de website te maken hebben.

Het plaatsen van teksten, links en/of afbeeldingen met commerciële inhoud, met als doel naamsbekendheid of omzet te genereren, is niet toegestaan.

Vergeet niet dat alle bedrijven op vrijwillige basis meewerken. Het kan dus voorkomen dat jouw vraag onbeantwoord blijft. In dit geval heb je natuurlijk wel een aantal mogelijkheden. Je krijgt na verloop van tijd van ons een e-mail met hierin de mogelijkheid om de vraag opnieuw te plaatsen. Ook kun je zelf bedrijven benaderen aan wie je jouw vraag zou willen stellen. Gebruik hiervoor de verschillende filters.

Met het stellen van een vraag geef je toestemming aan zpnetwerken.nl om deze vragen met bijbehorende antwoorden te gebruiken in de nieuwsbrief.


8. Vragen beantwoorden in de vraagbaak

Houd het taalgebruik altijd netjes. Antwoorden met te veel taal- en spelfouten of die volledig in capslock zijn geschreven worden verwijderd.

Iedere vorm van discriminatie waaronder, maar niet beperkt tot, racisme, antisemitisme, andere geaardheid of anders valide, is niet toegestaan.

Plaats nooit privé-informatie van anderen in de vraagbaak (denk hierbij o.a. aan: volledige namen, telefoonnummers en (e-mail)adressen).

Het plaatsen van teksten, links en/of afbeeldingen met commerciële inhoud, met als doel naamsbekendheid of omzet te genereren, is niet toegestaan.

Geef niet enkel een link naar een pagina waarop het antwoord op de vraag te vinden is, omschrijf op zijn minst wat er op de betreffende pagina te vinden is en waar precies naar gekeken dient te worden. Is de site in een andere taal dan Nederlands? Vermeld dit dan ook even.

Het is niet toegestaan bedrijfsinformatie (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot telefoonnummer en website), naast de bedrijfsnaam, op te nemen in het antwoord.

De redactie behoudt zich het recht een antwoord te redigeren of te weigeren.

9. Inhoud van de website

De totstandkoming van de gegevens op deze website is met de grootste zorg uitgevoerd. Q-info.com kan echter niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op deze website is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie.

De inhoud van deze website is gedeeltelijk door externe partijen geproduceerd. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de door hun geboden informatie. Mocht je onjuiste informatie tegenkomen wordt het op prijs gesteld als je dit meldt, zodat wij dit direct kunnen onderzoeken.

Alle teksten, tenzij anders aangegeven, zijn eigendom van Q-info.com. Het is niet toegestaan teksten zonder toestemming te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

10. Totstandkoming zoekresultaten

Je kunt op onze website op verschillende manieren zoeken tussen alle ingeschreven bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn zoekopdrachten op bedrijfsnaam, op soort dienst, op vestigingsplaats of op een bepaald product. Zodra bedrijven deze termen binnen hun profiel noemen, zullen zij in de zoekresultaten worden getoond. Over het algemeen worden bedrijven die zich het dichtst bij jou in de buurt bevinden, hoger weergegeven dan bedrijven die aan de andere kant van Nederland gevestigd zijn. Tevens wordt er nog onderscheid gemaakt op basis van de gekozen vermeldingssoort. Bedrijven met een topvermelding worden binnen een straal van 50 kilometer vanaf hun locatie boven alle complete vermeldingen en basisvermeldingen getoond. Bedrijven met een complete vermelding worden daarnaast altijd boven onze basisvermeldingen getoond. Je herkent onze topvermeldingen in de voorvertoning aan de oranje driehoeken. De complete vermeldingen zijn te herkennen doordat zij (mits toegevoegd) een logo bevatten.

11. Online marketing diensten

Naast het aanmaken van een bedrijfsvermelding kun je sinds maart 2019 ook bij zpnetwerken.nl terecht voor verschillende online marketing diensten. Hieronder wordt per dienst beschreven welke voorwaarden hierop van toepassing zijn. Deze diensten zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde bedrijven op zpnetwerken.nl.

Eenvoudige eigen website

Q-info.com biedt deze dienst aan, waarbij de afnemer binnen één week een eigen website heeft. Bij het abonnement is een website bestaand uit maximaal 6 verschillende pagina’s inbegrepen. Tevens kan de afnemer gebruik maken van een eigen e-mailbox. Bij de abonnementsgelden zijn hostingkosten en kosten voor de domeinnaam allemaal inbegrepen.

De overeenkomst tussen Q-info.com en de afnemer wordt aangegaan zodra de afnemer zich aanmeldt op de registratiepagina. Bij de registratie wordt gevraagd om een betaalmethode te kiezen. De mogelijke opties zijn iDeal, automatische incasso, factuur per e-mail en factuur per post.

Bij de keuze voor iDeal wordt gevraagd om direct een bedrag van € 0.01 te voldoen via de beveiligde betaalomgeving. De abonnementskosten bedragen maandelijks € 24.95 en zullen omstreeks twee weken na de registratie voor het eerst geïncasseerd worden. Door zich aan te melden en € 0.01 te betalen gaat de afnemer akkoord met de maandelijkse incassering van het verschuldigde bedrag.

Bij de keuze voor automatische incasso vult de afnemer direct het rekeningnummer en tenaamstelling in, waarna Q-info.com omstreeks twee weken na de registratie voor de eerste keer de abonnementskosten incasseert. De incassering vindt vervolgens maandelijks rond dezelfde datum plaats. De afnemer dient met deze automatische incassering van de abonnementskosten akkoord te gaan om de aanmelden te voltooien.

Bij de keuze voor een factuur per e-mail, dient de afnemer er zelf zorg voor te dragen dat het gefactureerde bedrag binnen uiterlijk 21 dagen op de rekening van Q-info.com is bijgeschreven. Mocht de afnemer liever een factuur per post ontvangen, dan is dit mogelijk tegen een meerprijs van maandelijks €5.00. Deze extra optie kan op de registratiepagina gekozen worden.

Na de aanmelding gaat de opstartfase van 2 weken in, waarin de afnemer de te plaatsen teksten aanlevert. Q-info.com zorgt er op zijn beurt voor dat de website binnen een week na aanmelding klaarstaat. Opgestuurde teksten worden tevens binnen één week geplaatst. In de praktijk kan het dus voorkomen dat het twee weken duurt alvorens de teksten geplaatst zijn, wanneer de afnemer deze een week na de registratie aanlevert.

De door Q-info.com gemaakte website zal te allen tijde eigendom blijven van Q-info.com. De afnemer kan gebruiken maken van alle onderdelen van de website zolang de abonnementsgelden voldaan worden. Op het moment dat de betaling niet wordt voldaan of het abonnement wordt opgeheven, kan de afnemer geen aanspraak maken op de gebouwde website. 

De overeenkomst is maandelijks opzegbaar via het beheermenu van het gebruikersaccount, of via service@zpnetwerken.nl. Opzeggingen worden direct verwerkt, hiervoor geldt geen opzegtermijn. Met andere woorden, vanaf het moment van opzegging zal er geen betalingsverplichting meer zijn. De website blijft online tot de datum waarop het abonnement afloopt, hierna zal deze automatisch offline gaan. Bij registratie op de 1e van de maand zal het abonnement dus 2 weken later, op de 15e, ingaan en aflopen bij opzegging.

Indien het niet lukt om een betaling te innen, zal Q-info.com hier altijd minimaal tweemaal op wijzen. Mocht de betaling ondanks deze herinneringen alsnog uitblijven, dan behoudt Q-info.com zich het recht om de inning van de abonnementsgelden uit te besteden aan haar incassobureau. Eventuele extra kosten die hieruit voorkomen kunnen niet op Q-info.com verhaald worden en komen volledig voor rekening van de afnemer.

Het is tevens mogelijk om tegen meerprijs extra onderdelen toe te voegen aan de eigen website, deze opties kunnen besproken worden met Q-info.com via service@zpnetwerken.nl. Hiervoor zal altijd een voorstel worden gedaan per e-mail, waarop al dan niet akkoord wordt gegeven door de afnemer. Door akkoord te geven op deze offerte gaat de afnemer een bindende overeenkomst met betalingsverplichting aan.

Analytics adviesrapport

Bij deze dienst ontvangt de afnemer een overzicht van de belangrijkste prestaties van zijn/haar website, welke bepaald worden door middel van Google Analytics. Q-info.com formuleert op basis van deze gegevens 5 concrete actiepunten, welke per e-mail worden opgeleverd in de vorm van een overzichtelijk Analytics adviesrapport.

De kosten voor het Analytics adviesrapport zijn eenmalig € 24,95. Door het formulier te voltooien en jouw gegevens hierop achter te laten, ga je akkoord met de hieruit voortvloeiende betalingsverplichting. Het adviesrapport is van toepassing op de door de afnemer aangegeven periode. Desgewenst kan de dienst vaker worden aangevraagd, bijvoorbeeld ieder kwartaal of ieder halfjaar.

De overeenkomst tussen Q-info.com en de afnemer wordt aangegaan zodra de afnemer zich voor deze dienst aanmeldt. Op de betaalpagina wordt de afnemer gevraagd om een betaalmethode te kiezen. De mogelijke opties zijn iDeal, automatische incasso, factuur per e-mail en factuur per post.

Bij de keuze voor een factuur per e-mail, dient de afnemer er zelf zorg voor te dragen dat het gefactureerde bedrag binnen uiterlijk 21 dagen op de rekening van Q-info.com is bijgeschreven. Mocht de afnemer liever een factuur per post ontvangen, dan is dit mogelijk tegen een meerprijs van maandelijks €5.00. Deze extra optie kan op de registratiepagina gekozen worden.

Indien er niet tijdig aan de betalingsverplichting voldaan wordt, zal Q-info.com hier altijd minimaal tweemaal op wijzen. Mocht de betaling ondanks deze herinneringen alsnog uitblijven, dan behoudt Q-info.com zich het recht om de inning van de factuur uit te besteden aan haar incassobureau. Eventuele extra kosten die hieruit voorkomen kunnen niet op Q-info.com verhaald worden en komen volledig voor rekening van de afnemer.

Het Analytics adviesrapport is een eenmalige dienst, opzeggen is dus niet nodig. Mocht de afnemer aangeven deze dienst periodiek te willen afnemen (bijvoorbeeld ieder kwartaal of ieder halfjaar), dan is dit uiteraard mogelijk. In dit geval kan de dienst op ieder gewenst moment worden opgezegd. Je zit dus nergens aan vast. Als je periodiek adviesrapporten wilt ontvangen, dan is opzeggen mogelijk via het beheermenu of door een e-mail te sturen naar service@zpnetwerken.nl. De periode waarin de opzegging wordt gedaan is tevens de laatste periode waarover de afnemer het rapport zal ontvangen. Na opzegging volgt dus altijd nog één statistiekenrapport.

Mocht je naar aanleiding van het ontvangen advies nog vragen hebben of bepaalde aanpassingen door Q-info.com laten uitvoeren, dan kun je hiervoor contact opnemen via service@zpnetwerken.nl. Vermeld duidelijk welke diensten je door ons zou willen laten uitvoeren, zodat wij een prijsopgaaf kunnen sturen. Pas na het geven van akkoord op deze prijsopgaaf ga je een overeenkomst aan, je mag deze prijsopgaaf altijd zonder opgave van reden weigeren.

SEO Websiteteksten

Bij het kiezen voor het laten schrijven van SEO Websiteteksten geeft de afnemer akkoord voor de eenmalige betalingsverplichting van deze diensten. De overeenkomst voor deze diensten komt tot stand op het moment dat de aanvrager het formulier voltooid en een bevestiging van Q-info.com ontvangt met een samenvatting van de aanvraag.

De afnemer is hierbij niet verplicht om deze dienst meerdere malen af te nemen, na de eenmalige betaling van € 198 zit de afnemer verder nergens aan vast. De afnemer zal de door Q-info.com geschreven teksten binnen een uiterlijke termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de benodigde input per e-mail ontvangen.

Er kan gekozen worden uit diverse betalingsmethoden, zoals creditcard, iDeal, PayPal of handmatige overboeking na ontvangst van de factuur per post of e-mail. Bij deze laatste twee opties dient de afnemer er zorg voor te dragen dat het verschuldigde bedrag binnen uiterlijk 21 dagen op de rekening van Q-info.com is bijgeschreven. Indien er wordt gekozen voor een factuur per post, zijn hiervoor administratiekosten á € 5 verschuldigd.

Indien er niet tijdig aan de betalingsverplichting voldaan wordt, zal Q-info.com hier altijd minimaal tweemaal op wijzen. Mocht de betaling ondanks deze herinneringen alsnog uitblijven, dan behoudt Q-info.com zich het recht om de inning van de factuur uit te besteden aan haar incassobureau. Eventuele extra kosten die hieruit voorkomen kunnen niet op Q-info.com verhaald worden en komen volledig voor rekening van de afnemer.

Na het geven van input over de te schrijven teksten kan Q-info.com contact opnemen met specifieke vragen over de op te leveren teksten. Dit geschiedt via de e-mail of telefonisch op de door de afnemer verstrekte gegevens.

Nadat alle input voor de te schrijven teksten gegeven is, is het niet meer mogelijk om hier wijzigingen in aan te brengen. Aangezien Q-info.com direct na ontvangst van de aanvraag start met de samenstelling van jouw teksten, kun je de aanvraag dus niet bijschaven. Wel is het altijd mogelijk om extra teksten opnieuw aan te vragen, bij vragen over deze optie kun je contact opnemen met service@zpnetwerken.nl.

Online marketing adviesrapport

Als je kiest voor het online marketing adviesrapport van Q-info.com, dan ontvang je binnen 5 werkdagen na aanvraag van ons een persoonlijk adviesrapport. Deze bevat een concreet advies op een aantal onderdelen van jouw website.

De kosten voor het online marketing adviesrapport zijn eenmalig € 90. Door het formulier te voltooien en jouw gegevens hierop achter te laten, ga je akkoord met de hieruit voortvloeiende betalingsverplichting.

Er kan gekozen worden uit diverse betalingsmethoden, zoals creditcard, iDeal, PayPal of handmatige overboeking na ontvangst van de factuur per post of e-mail. Bij deze laatste twee opties dient de afnemer er zorg voor te dragen dat het verschuldigde bedrag binnen uiterlijk 21 dagen op de rekening van Q-info.com is bijgeschreven. Indien er wordt gekozen voor een factuur per post, zijn hiervoor administratiekosten á € 5 verschuldigd.

Indien er niet tijdig aan de betalingsverplichting voldaan wordt, zal Q-info.com hier altijd minimaal tweemaal op wijzen. Mocht de betaling ondanks deze herinneringen alsnog uitblijven, dan behoudt Q-info.com zich het recht om de inning van de factuur uit te besteden aan haar incassobureau. Eventuele extra kosten die hieruit voorkomen kunnen niet op Q-info.com verhaald worden en komen volledig voor rekening van de afnemer.

Mocht je naar aanleiding van het ontvangen advies nog vragen hebben of bepaalde aanpassingen door Q-info.com laten uitvoeren, dan kun je hiervoor contact opnemen via service@zpnetwerken.nl. Vermeld duidelijk welke diensten je door ons zou willen laten uitvoeren, zodat wij een prijsopgaaf kunnen sturen. Pas na het geven van akkoord op deze prijsopgaaf ga je een overeenkomst aan, je mag deze prijsopgaaf altijd zonder opgave van reden weigeren.

Maandelijks statistiekenrapport

Bij deze dienst ontvangt de afnemer maandelijks een overzicht van de belangrijkste activiteiten op zijn website. Deze activiteiten worden overzichtelijk geformuleerd in een compact overzicht van 1 A4-pagina. Het overzicht wordt per e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

De overeenkomst tussen Q-info.com en de afnemer wordt aangegaan zodra de afnemer zich aanmeldt op de registratiepagina. Bij de registratie wordt gevraagd om een betaalmethode te kiezen. De mogelijke opties zijn iDeal, automatische incasso, Paypal of Creditcard.

De abonnementskosten bedragen maandelijks € 15,00.

Bij de keuze voor automatische incasso vult de afnemer direct het rekeningnummer en tenaamstelling in, waarna Q-info.com omstreeks twee weken na de registratie voor de eerste keer de abonnementskosten incasseert. De incassering vindt vervolgens maandelijks rond dezelfde datum plaats. De afnemer dient met deze automatische incassering van de abonnementskosten akkoord te gaan om de aanmelden te voltooien.

Bij de keuze voor PayPal of Creditcard krijgt de afnemer maandelijks een e-mail met een betaallink. Via de betaallink kan het verschuldigde abonnementsgeld in een veilige betaalomgeving worden voldaan.

Bij elke betaalmethode wordt een maandelijkse factuur per e-mail verstrekt. Mocht de afnemer liever een factuur per post ontvangen, dan is dit mogelijk tegen een meerprijs van maandelijks €5.00. Deze extra optie kan op de registratiepagina gekozen worden.

Over de resterende dagen van de maand waarin de aanmelding gedaan is ontvangt de afnemer een kosteloos overzicht. Dit eerste overzicht zal dus slechts een aantal dagen tot weken bevatten. Vanaf de hierop volgende maand ontvangt de afnemer in de eerste week van elke maand de statistieken van de maand ervoor. Zo ontvangt de afnemer in de eerste week van januari de statistieken over de maand december. 

Voor de statistiekenmodule geldt geen minimale afneemperiode, de module is maandelijks opzegbaar. De overeenkomst is maandelijks opzegbaar via het beheermenu of door een e-mail te sturen naar service@zpnetwerken.nl. Betalingen geschieden per automatische incasso of creditcard. De maand waarin de opzegging wordt gedaan is tevens de laatste maand waarover de afnemer de statistieken zal ontvangen. Na opzegging volgt dus altijd nog één overzicht in de eerste dagen van de maand hierop.

Indien het niet lukt om een betaling te innen, zal Q-info.com hier altijd minimaal tweemaal op wijzen. Mocht de betaling ondanks deze herinneringen alsnog uitblijven, dan behoudt Q-info.com zich het recht om de inning van de factuur uit te besteden aan haar incassobureau. Eventuele extra kosten die hieruit voorkomen kunnen niet op Q-info.com verhaald worden en komen volledig voor rekening van de klant.