Wat doet ZPN

De stichting werkt voor de aangesloten ZP netwerken in de Regio Zwolle en zorgt voor:

– Belangenbehartiging en vertegenwoordiging
Met de stichting hebben de ZP netwerken een sterkere stem in de Regio Zwolle. ZP’ers vormen een steeds groter wordende groep op de arbeidsmarkt en zijn een economische factor van belang. Dat vraagt om invloed op de zaken die hen aangaan.

– Verbinding tussen ZP netwerken
De netwerken werken bijvoorbeeld met elkaar samen om programma’s op elkaar af te stemmen. Maar ook om een interessant programma te bieden. De besturen delen veel ervaringen inspiratie met elkaar.

– Hulp bij het starten van een netwerk
Netwerken die van start willen gaan of die nog jong zijn, krijgen te maken met verschillende groeifasen. Binnen de ZPN is veel ervaring aanwezig die daarbij kan helpen. Maar ook bij organisatorische zaken, zoals statuten en huisregels, kan ZPN helpen.

ZPN werkt samen met >