ZP Netwerken ondertekenen intentieverklaring

Op donderdag 18 februari kwamen vertegenwoordigers van elf ZP-netwerken in Ommen bijeen tijdens de eerste regiobijeenkomst in 2016. Doel was om gezamenlijk de intentieverklaring te ondertekenen, waarin de afspraken zijn geformuleerd om zich aan te sluiten bij ZP Netwerken Regio Zwolle. Ook werd toestemming gevraagd en verkregen voor de officiële oprichting van de Raad van Toezicht. Ongeveer anderhalf jaar eerder kwamen de netwerken voor het eerst bij elkaar. De netwerken vertegenwoordigen gezamenlijk honderden ZPP-ers in de regio. Verbinden, van elkaar leren en inspireren staan daarbij hoog in het vaandel. Voor de overheid en grote bedrijven zijn individuele ZZP-ers soms lastig aan te spreken. ZP Netwerken Regio Zwolle biedt hiervoor een oplossing als centraal aanspreekpunt. Tevens is professionalisering van verenigingen door bijvoorbeeld scholing van de besturen, maar ook belangenbehartiging en koppeling naar MKB en groot bedrijf een aandachtspunt. Tot slot wil ZPN de netwerkvorming versterken en de kwaliteit van ZZP-ers in de regio zichtbaar maken.

Dat dit succesvol is mag blijken uit de komst van Eddy van Hijum, gedeputeerde economie in Overijssel, naar de bijeenkomst van ZP Netwerken in De Zon te Ommen. Hij wilde graag uit eerste hand van de besturen horen welke knelpunten hun leden tegenkomen. Van Hijum gaf aan blij te zijn met ZP Netwerken als aanspreekpunt voor de provincie en nodigde de aanwezigen uit input te geven voor het MKB-beleid dat momenteel ontwikkeld wordt. Hierop kwam veel input, waarbij zowel zorgpunten als positieve kracht bij het werken als ZP-er naar voren werden gebracht. Tot slot werden alle intentieverklaringen ondertekend, een bijzonder moment.

Wanda Everts, lid van DNO Zwolle en zelfstandig mediator, was aangewezen als formateur bij het samenstellen van de Raad van Toezicht voor ZPN en verhaalde over haar inspanningen. Vanuit de netwerken waren vooraf diverse namen genoemd voor potentiële gegadigden. Wanda heeft hierbij naar regionale vertegenwoordiging gekeken, man-vrouw-verhouding en toegevoegde waarde voor het team. Tijdens de vergadering kon zij melden dat de Raad van Toezicht nu compleet is, waarna de vergadering instemde met de benoeming van de nieuwe leden. De RvT gaat het bestuur van ZPN minstens twee keer per jaar controleren. Daarnaast heeft zij een adviserende rol en kan zij ook zelf onderwerpen aankaarten bij het bestuur. De RvT bestaat uit Ilona Lagen (Ommen), Theo Versteeg (Steenwijkerland) en Wanda Everts (Zwolle).

Na alle plichtplegingen was er tijd voor een toost en groepsfoto. Het bestuur van ZPN bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en nodigde de leden uit naar de bar om na te praten.

Alle foto’s zijn gemaakt door Rick Meinen van Rick Meinen Studio

ZPN-Zwartewaterland

Ondertekenen door OONZ Zwartewaterland

ZPN-Vechtdal-Professionals

Ondertekenen door de Vechtdal Professionals uit Hardenberg

ZPN-Toost2

Toost op de ondertekening van de intentieverklaring

ZPN-Dalfsen

Ondertekenen door ZP Dalfsen

ZPN-DNO1

Ondertekenen door DNO 1 uit Zwolle

ZPN-DNO2

Ondertekenen door DNO 2 uit Zwolle

ZPN-DNO3

Ondertekenen door DNO 3 uit Zwolle

ZPN-intentieverklaring-1

In de mooie vergaderzaal van De Zon in Ommen

ZPN-intentieverklaring-2

Meedenken en aandragen van ideeën voor het MKB-beleid van de provincie

ZPN-intentieverklaring-4

Links naast Eddy van Hijum zit Wanda Everts, voorzitter van de Raad van Toezicht van ZPN

ZPN-Kampen

Ondertekenen door ZP Kampen

ZPN-Ommen

Ondertekenen door ZP Ommen

ZPN-Raalte

Ondertekenen door ZP Raalte

ZPN-Steenwijkerland

Ondertekenen door ZME Steenwijkerland

ZPN-intentieverklaring-3

Met elkaar in gesprek. Wat kan beter?

ZPN-Toost1

Een feestelijke toost!

ZPN-intentieverklaring-5

Ondertekenen door Zwolle-Zuid

Ondertekenen door Zwolle-Zuid

ZPN-intentieverklaring-18Feb2016

Toost met de hele groep