Ontstaan ZP Netwerken Regio Zwolle

De bundeling van krachten voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) is ontstaan naar aanleiding van een notitie die werd opgesteld op initiatief van de Regio Zwolle en de Kamer van Koophandel Oost Nederland. 

In oktober 2013 kwam pdf bestand de notitie uit, die werd opgesteld door Frank Dekkers van IJsselkern. Frank onderzocht de noodzaak en het belang voor bedrijven in de regio (toen nog 17 gemeenten) om externe expertise in te huren. In de notitie werden de belangen en kansen voor ZP'ers in kaart gebracht. 

Frank, zelf lid van een ZP-netwerk in Zwolle, besloot hierna de besturen van de verschillende ZP-netwerken in de regio bijeen te roepen om te kijken op welke wijze deze netwerken (en hun leden) elkaar en de regio konden versterken. Hieraan werd door bijna alle netwerken gehoor gegeven. 

De doelstelling van ZPN was indertijd om de economische slagkracht van Zelfstandige Professionals (ZP’ers) te verbeteren. De stichting was een krachtenbundeling van netwerken van en voor ZP’ers in de Regio Zwolle met een achterban van honderden leden. De regio kende op dat moment 10 actieve netwerken van en voor ZP’ers, waarvan er 9 deelnamen aan ZPN: van Steenwijk tot Wijhe/Olst en van Hardenberg tot Zwolle. Naast een gesprekspartner op regionaal niveau en het zichtbaar maken van de kwaliteit uit de regio, zorgde ZPN tevens voor de verbinding tussen de netwerken onderling. Zo konden er ervaringen uitgewisseld worden om de netwerken veel toegevoegde waarde voor hun leden te kunnen bieden.

Vertel het verder

thumbnail_Overzicht

In mei 2014 presenteerde ZPN zich voor het eerst aan de burgemeesters en wethouders van de Regio als belangenbehartiger. De regio besloot hierop de nieuwe Stichting een subsidie te geven waardoor o.a. een website kon worden gemaakt en het bestuur 2-3 keer per jaar een Regio-bijeenkomst kon organiseren om de netwerken bij elkaar te brengen. ZPN werkte verder aan de belangenbehartiging door contact te leggen met MKB Regio Zwolle, VNO-NCW Regio Zwolle, ZZP Nederland, PZO, de Economic Board, Metropool Regio Zwolle e.a.
Vanuit de netwerken werden de eerste bestuursleden van de in april 2015 opgerichte Stichting ZP Netwerken Regio Zwolle gekozen. In februari 2016 kwamen vertegenwoordigers van inmiddels 11 netwerken bij elkaar in Ommen tijdens de regiobijeenkomst. Deze avond ondertekenden de netwerken een intentieverklaring, waarmee zij de doelen van de Stichting onderschreven. Ook werd toestemming verkregen voor de officiële oprichting van een Raad van Toezicht.
 thumbnail_ZPN-intentieverklaring-18Feb2016-300x241
Ook deze avond kwam Eddy van Hijum, gedeputeerde economie in Overijssel, naar de bijeenkomst van ZP Netwerken in De Zon te Ommen. Hij wilde graag uit eerste hand van de besturen horen welke knelpunten hun leden tegenkwamen. Van Hijum gaf aan blij te zijn met ZP Netwerken als aanspreekpunt voor de provincie en nodigde de aanwezigen uit input te geven voor het MKB-beleid dat op dat moment ontwikkeld werd. Hierop kwam veel input, waarbij zowel zorgpunten als positieve kracht bij het werken als ZP-er naar voren werden gebracht.
 

Concreet resultaat van de bemoeienis van ZPN bij het opstellen van het MKB-beleid door de provincie waren enkele subsidiemogelijkheden voor ZP’ers. De ‘Leren van elkaar kringen’ en ‘Ondernemend Noaberschap’ zijn hier twee sprekende voorbeelden van. 

In 2017 werd de eerste kwartiermaker aangesteld, Vanessa Holtkuile uit Raalte. Haar taken waren het ondersteunen van de besturen van de netwerken, professionaliseren van de besturen, idee-ontwikkeling voor het aantrekken van nieuwe leden en het onderling in contact brengen van de netwerken. Een andere belangrijke taak was het in kaart brengen van de ‘witte vlekken’ in de regio, gemeenten waar nog geen ZP-netwerk actief was. In juli 2018 werden haar taken overgenomen door Liesbeth Kingma uit Meppel. 
 
thumbnail_LOGO Zwolse-Graadmeter 200x113px
 
Op 14 maart 2018 organiseerde ZPN samen met ZZP Nederland de eerste ‘ZZP Graadmeter’, waarbij politiek en ZP’ers met elkaar in gesprek konden gaan aan 5 thematafels: 
  • Succesvol starten
  • Aanbestedingen
  • De hybride zzp’er (deeltijd ondernemers)
  • Het imago van de zzp’er (dé zzp’er bestaat niet)
  • Innovaties

Een succesvolle bijeenkomst, zowel voor de ZP’ers als de aanwezige raadsleden en wethouder.

f8779f10-9057-4ac2-ac47-962677487660.JPG

thumbnail_Imago

dé regionale belangenorganisatie voor zelfstandig professionals