Over ZPN

Zp’ers spelen een onmisbare rol in de snel veranderende arbeidsmarkt. Twintig jaar geleden vormde deze groep nog een uitzondering. Dat is snel veranderd. Volgens het CBS telt ons land nu zo’n 1,1 miljoen zelfstandigen. Dat is ruim twaalf procent van het totaal aantal werkenden. En dat aantal groeit nog steeds, want het zelfstandig ondernemerschap geeft de vrijheid om zelf je werktijd in te delen en werkervaring op te doen bij verschillende opdrachtgevers.

Flexibele schil
Binnen het bedrijfsleven vormen zp’ers een onmisbaar onderdeel van de flexibele schil. Ze zijn de generalisten of specialisten die nodig zijn om de personele bezetting op pijl te houden of juist voor die ene klus waarvoor externe kennis gewenst is. Daarnaast vormen ze vaak een creatieve denktank met verfrissende ideeën die organisaties en bedrijven weer verder brengt.

Beter benut
Die onmisbare rol van zelfstandig professionals in de Regio Zwolle kan nog veel beter benut worden. Daarvoor is actie nodig. ZP Netwerken Regio Zwolle zet zich als belangenbehartiger van zp’ers en als verbinder tussen ondernemers en bedrijfsleven in om die positie te versterken. Samen zetten we ons in om de regio Zwolle te laten uitgroeien tot de vierde belangrijke economische sector van ons land.

Samenwerkingspartners
ZP Netwerken Regio Zwolle verbindt zelfstandigen en het bedrijfsleven met elkaar. Letterlijk.  Door vraag en aanbod van zp’ers en opdrachtgevers online met elkaar in contact te brengen genereren we arbeid. Daarnaast werken we nauw samen met partners als VNO-NCW, MKB Regio Zwolle, de Human Capital Agenda en gemeenten en provincies. Onze leden houden we met onze nieuwsbrieven op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Op onze netwerkbijeenkomsten brengen we mensen met elkaar in contact. Zo bouwen we samen aan een boeiende en groeiende community van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en zelfstandig ondernemers.

Vertel het verder

Voorzitter Ilona Lagas  
“De creativiteit die nodig is in het bedrijfsleven, vind je bij zelfstandigen. Ik vind het belangrijk dat het bedrijfsleven in de regio Zwolle weet hoe rijk onze regio is aan kwalitatief goede zelfstandig ondernemers. Generalisten en specialisten die nodig zijn voor een heel specifieke klus of voor tijdelijke aanvulling.

Waarom zou je helemaal naar de Randstad gaan als de dezelfde kwaliteit ook om de hoek te vinden is?  Dat is ook nog eens een stuk duurzamer. En duurzaam ondernemen staat hoog in ons vaandel. Als voorzitter zet ik me dan ook in om zelfstandig professionals in deze regio beter zichtbaar te maken en te verbinden met het lokale bedrijfsleven. Dat doen we letterlijk met onze vraag en aanbod service op onze website. Maar daarnaast behartigen wij als bestuur de belangen van zelfstandig ondernemers binnen tal van overlegorganen met overheden en samenwerkingspartners. Samen bouwen we aan een mooie toekomst en een sterke economie in de regio Zwolle. Voor en door zelfstandig professionals.”

dé regionale belangenorganisatie voor zelfstandig professionals